Strona głównaSprzęt przeciwpożarowyUsługi przeciwpożaroweUsługi BHPTablice ewakuacyjneInstrukcje BHPKompetencje
ZAKŁAD USŁUG
PRZECIWPOŻAROWYCH
i BHP

Jerzy Lipka
T: 602 335 665
03-665 Warszawa
ul. Bohuszewiczówny 7
jerzy.lipkastrazak24.com
Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa i BHP
  • usługi przeciwpożarowe
  • usługi bezpieczeństwa
    i higieny pracy
  • dobór, sprzedaż i konserwacja
    podręcznego sprzętu
    przeciwpożarowego
  • kompleksowe wyposażanie
    obiektów w tablice ewakuacyjne
    i informacyjne