Strona głównaSprzęt przeciwpożarowyUsługi przeciwpożaroweUsługi BHPTablice ewakuacyjneInstrukcje BHPKompetencje
ZAKŁAD USŁUG
PRZECIWPOŻAROWYCH
i BHP

Jerzy Lipka
T: 602 335 665
03-665 Warszawa
ul. Bohuszewiczówny 7
jerzy.lipkastrazak24.com
Instrukcje BHP
Instrukcja obsługi kotła c.o. podczas pracy
 
Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników
Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
Instrukcja bezpiecznej obsługi kotłów parowych
 
Instrukcja BHP przy szlifierkach
 
 
Instrukcja - przepisy BHP przy pracy z kwasami
 
Instrukcja bezpiecznej obsługi nożyc mechanicznych do blach
 
Instrukcja w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych
Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowym
 
Instrukcja bezpiecznej obsługi wiertarki
 
Instrukcja bezpiecznej obsługi tokarek do metali
 
Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich