Strona głównaSprzęt przeciwpożarowyUsługi przeciwpożaroweUsługi BHPTablice ewakuacyjneInstrukcje BHPKompetencje
ZAKŁAD USŁUG
PRZECIWPOŻAROWYCH
i BHP

Jerzy Lipka
T: 602 335 665
03-665 Warszawa
ul. Bohuszewiczówny 7
jerzy.lipkastrazak24.com
Tablice ewakuacyjne
Kierunek drogi ewakuacyjnej
 
Drzwi ewakuacyjne
 
Drzwi ewakuacyjne
 
Kierunek drogi ewakuacyjnej
 
 
 
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo
 
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo
 
Ciągnąć aby otworzyć
 
Pchać aby otworzyć
 
Stłuc aby uzyskać dostęp
 
Przesunąć w celu otwarcia
w prawo
 
Wyjście ewakuacyjne
 
 
 
Wyjście ewakuacyjne
 
 
 
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
w lewo
 
Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
w prawo
 
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę
w prawo
 
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo
Zakaz używania otwartego ognia
 
Palenie tytoniu zabronione
 
Zakaz gaszenia wodą
 
Drabina wewnętrzna
 
Telefon do użycia w stanie zagrożenia
Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego
Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego
Uruchamianie ręczne
 
 
Gaśnica
 
Gaśnica
 
Hydrant wewnętrzny
 
Niebezpieczeństwo wybuchu
 
Materiały utleniające
 
Niebezpieczeństwo wybuchu