Warning: Use of undefined constant l - assumed 'l' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/supraprint/ftp/strazak24.com/index.php on line 2

Warning: Use of undefined constant l - assumed 'l' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/supraprint/ftp/strazak24.com/index.php on line 4
Zakład Usług Przeciwpożarowych Jerzy Lipka | Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa i BHP
Strona głównaSprzęt przeciwpożarowyUsługi przeciwpożaroweUsługi BHPTablice ewakuacyjneInstrukcje BHPKompetencje
ZAKŁAD USŁUG
PRZECIWPOŻAROWYCH
i BHP

Jerzy Lipka
T: 602 335 665
03-665 Warszawa
ul. Bohuszewiczówny 7
jerzy.lipkastrazak24.com
Usługi bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenia pracowników
Szkolenie wstępne:
 • instruktaż ogólny
Szkolenie okresowe-dla wszystkich grup zawodowych:
 • pracodawców
 • osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników inżynieryjno technicznych
Szkolenia poprzedzone są wnikliwą analizą potrzeb naszych Klientów.
Nadzór i doradztwo
 • Współpracujemy z państwowymi organami kontroli (PIP , Sanepid), z lekarzami-profilaktykami
  oraz laboratoriami.
 • Prowadzimy doradztwo w zakresie wyposażenia pracowników w indywidualny sprzęt ochrony osobistej, opracowujemy tabele sortów.
 • Nadzorujemy przekazywane do użytkowania nowe pomieszczenia pracy. Bierzemy udział w opiniowaniu nowych procesów technologicznych, instrukcji technologicznych i stanowiskowych, regulaminu pracy, zarządzeń wewnętrznych. Uczestniczymy w Komisjach BHP gdy jest to wymagane.
 • Opiniujemy posiadaną w zakładzie dokumentację i oznakowanie maszyn, oraz urządzeń.
 • Pomagamy w doborze efektywnych ochron osobistych i sprzętu.
 • Okresowo sprawdzamy warunki pracy i przestrzeganie przepisów BHP w zakładzie.
 • O nieprawidłowościach i zagrożeniach informujemy na bieżąco pracodawcę.
Ocena ryzyka
Zgodnie z art. 226 kp i rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP, każdy pracodawca:
 • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko,
 • informuje pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach
  ochrony przed zagrożeniami,
 • stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń.
W celu spełnienia w/w obowiązku należy ustalić czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne,
zagrożenie, skutki , profilaktykę oraz dokonać oceny ryzyka.
Wypadki i choroby zawodowe
Prowadzimy dochodzenia powypadkowe wszystkich wypadków.
Dotyczy to najczęściej:
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy
 • wypadków w drodze do pracy lub z pracy.
Przygotowujemy korespondencję z ZUS i GUS.